Vážení přátelé, milí diváci, drazí hosté,

dovolte, abychom Vás upozornili na novou webovou adresu

internetové prezentace našeho souboru, a tou je

WWW.TYATR.CZ

Věříme, že i díky ní Vám zrátíme cestu k našemu souboru.

Stránky www.tyatr.xf.cz již nebudou nadále atualizovány.